RegulaminI. Informacje ogólne

1. Regulamin określa zasady sprzedaży artykułów oferowanych przez sklep max-tech w serwisie allegro zarejestrowany jako max-tech  należący do firmy PHU Max-Tech Dorota Łodyga  z siedzibą przy ul. Szkolnej 34, 64-300 Wytomyśl, zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej w Nowym Tomyślu. REGON: 300615548 Numer NIP 788-187-14-76.
2. Korzystanie ze sklepu internetowego w serwisie Allegro pod nazwą max-tech oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zasad zawartych w Polityce Prywatności.


II. Słowniczek

1. Sprzedawca – PHU MAX-TECH. z siedzibą przy ul. Szkolnej 34 w Wytomyślu,  64-300 Nowy Tmyśl, zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej w Nowym Tomyślu. REGON: 300615548 Numer NIP 788-187-14-76.
2. Klient - osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania
3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu Max-Tech w serwisie allegro).
4. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
5. Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w serwisie allegro przez firmę PHU MAX-TECH, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określona w zamówieniu.  


III. Zasady składania zamówień

1. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a PHU MAX-TECH dotycząca zakupu danego produktu w sklepie Max-Tech w serwisie allegro zarejestrowany jako max-tech  ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia.
2. Zamówienia przyjmowane są w trybie: 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia, które spłyną po godzinie 14 w dniu roboczym, w niedzielę lub w święto, będą realizowane w następnym dniu roboczym. Przy obliczeniu terminu otrzymania przesyłki należy zsumować czas realizacji zamówienia oraz czas dostawy zamówienia.
3. Ceny sprzedaży podane przy produktach określone są w złotówkach. W sklepie PHU Max-Tech podane są ceny brutto (zawierające podatek VAT). Dla stron wiążąca jest cena brutto widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta.
4. W przypadku braku towaru w ofercie internetowej, klient ma możliwość telefonicznego zamówienia towaru pod numerem telefonu 693036812 (pn.-pt. Od 7:00 do 15:00) w Dziale Zamówień firmy PHU Max-Tech.
5. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta z PHU Max-Tech jest telefon: 693036812, e-mail: max-tech@wp.pl  (pn.-pt. Od 7:00 do 15:00)
6. Oferty promocyjne Sprzedawcy mogą być ograniczone czasowo i ilościowo. Decyduje kolejność składania zamówień.


IV. Wysyłka towarów

1. Zamówiony towar dostarczany jest pod adres wskazany przez Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poprzez odbiór własny.
2. Termin dostawy zamówionych towarów wynosi od 24 godzin do 2 dni roboczych od momentu potwierdzenia i opłacenia zamówienia.
3. Dokładne warunki transportu i dostawy:
Poczta Polska
List ekonomiczny gabaryt A – 1,75 zł brutto
(maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 325 mm, szerokość 230 mm,minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm)
List ekonomiczny gabaryt B – 3,50 zł brutto
(maksimum – suma długości, szerokości i wysokości (grubości) 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm, minimum – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 20 mm lub długość 325 mm lub szerokość 230 mm.)
List polecony ekonomiczny – 7,40 zł brutto
(maksimum – suma długości, szerokości i wysokości (grubości) 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm, minimum – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 20 mm lub długość 325 mm lub szerokość 230 mm.)
List polecony priorytetowy – 8,80 zł brutto
(maksimum – suma długości, szerokości i wysokości (grubości) 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm, minimum – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 20 mm lub długość 325 mm lub szerokość 230 mm.)
Przesyłka Kurierska Expres 24 – 20 zł brutto
(maksimum – długość 150cm x szerokość 60cm x wysokość 60cm waga nieprzekraczająca 30kg, minimum – długość 25cm x szerokość 20cm x wysokość 10cm waga nieprzekraczająca 30kg)
Przesyłka Kurierska Expres 24 – 23 zł brutto
(maksimum – długość 150cm x szerokość 60cm x wysokość 60cm waga nieprzekraczająca 50kg, minimum – długość 25cm x szerokość 20cm x wysokość 10cm waga nieprzekraczająca 50kg)
oraz dostępne są w Dziale Obsługi Klienta PHU MAX-TECH pod nr tel. 693036812 (pn.-pt. Od 7:00 do 15:00).

4.Towar wysyłany jest:
- po zaksięgowaniu środków na koncie (w przypadku wyboru metody płatności przelew tradycyjny)
- w każdy dzień roboczy do godziny 14:00(w przypadku zrealizowania metody płatności przelew pay-u, oraz płatności przy odbiorze)


V. Płatności i zapłata za towar

1. Do wyboru metody płatności:
przelew tradycyjny,
płatność pay-u
płatnośc przy odbiorze
2. Płatność za zamówiony towar jest dokonywana w trybie: przelew tradycyjny, za pobraniem lub pay-u, zgodnie z ustalonymi zasadami współpracy.

3. Koszty dostawy towarów określone zostały w punkcie IV wysyłka towaru.


VI. Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w sklepie internetowym w serwisie Allegro pod nazwą max-tech  bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru.
2. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
3. Sprzedawca dokona zwrotu płatności wraz z poniesionymi kosztami przesyłki przez Konsumenta bezpośrednio po otrzymaniu przesyłki zwrotnej.
4. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajduje się poniżej.

Zwrot prosimy kierować na adres:
PHU MAX-TECH Dorota Łodyga
ul.Szkolna 34
64-300 Wytomyśl

Ja........................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy............................................., numer oferty................................. data zawarcia umowy......................., data odbioru..........................................

Imię i nazwisko............................................
Adres...........................................................
Data.............................


VII. Reklamacje

1. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy.
2. Klient dostarcza reklamowany towar na koszt Sprzedawcy:
a) osobiście do siedziby Sprzedawcy - PHU Max-Tech ul. Szkolna 34 64-300Wytomyśl                             b) zgłaszając (e-mail: max-tech@wp.pl, telefonicznie 693036812 [pn.-pt. Od 7:00 do 15:00]) chęć wysłania reklamowanego towaru do siedziby sprzedawcy na adres Sprzedawcy (j.w.).
3. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli w ciągu 14 dni PHU Max-Tech nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane w przypadku zgłoszenia uszkodzenia towaru przewoźnikowi (Poczta Polska) w momencie odbioru towaru. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z przewoźnikiem protokołu reklamacyjnego.
5. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Max-Tech.

VIII. Polityka prywatności

1. Podane przez Klientów dane osobowe PHU Max-Tech Dorota Łodyga przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności(Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych).
2. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest PHU Max-Tech Dorota Łodyga.
3. Dane osobowe nie są podawane osobom trzecim.
4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji zamówienia.
5. Klienci mogą przeglądać sklep internetowy w serwisie Allegro pod nazwą max-tech oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.
6. Dane podawane przez Klienta są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, oraz czynności związanych z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży.

IX. Inne

1. Po zakupie prosimy pamiętać o wyborze metody płatności oraz formy wysyłki.
2. Zakres ochrony konsumentów przy zakupach przez Internet określają dokumenty:
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2000/31/EC z dnia 8 czerwca 2000 roku o niektórych aspektach prawnych usług społeczeństwa informacyjnego (Dyrektywa o handlu elektronicznym)(OJ 2000, No L 178, 1.),
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 97/7/WE z dnia 20 maja 1997 dotycząca ochrony konsumentów w umowach zawieranych na odległość (OJ 1997, L 144, 19.),
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 15.04.2010 r., sprawa C 511/08.
3. Dokumentom tym odpowiadają następujące przepisy krajowe:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz.271 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)